Saturday, December 18, 2010

Delusion in Action..
[Jack Rabbit to കാട്ടിപ്പരുത്തി ]:
പരിണാമത്തിനു പരീക്ഷണശാലയിലെ തെളിവ് കൊടുത്തപ്പോള്‍ ഗുരു മുട്ടായുക്തി പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയതാണു

[Mr. Hussain]:What you have referred is not evolution but variations. Please study what evolutionary concept is and what variations are

[Jack Rabbit]: Mr. Hussain, The above sentence qualifies for മുട്ടായുക്തി. Do you recall how many times i asked you for definition of evolution and you were giving back മുട്ടായുക്തി replies? What you did later was restricting comments and came back after one day claiming you are still invincible.

Your definition of natural selection and your recent reply to മി | Mi are all testaments to my accusation of your VERY POOR knowledge on evolution. There is no need for anyone to refer to your books and further substantiating it.

Come on Mr. Hussain. You can save all these verbal gymnastics for just one simple act and get everlasting glory.

If you are so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why don't you write to Nature or PNAS ?. They are the ones who published Lenksi's results. If you can get your rebuttal published there, you need only that single evidence for rest of your life and no need to brag about your books published through Islamic Publishing House 17 years back.

Your name will appear in all school text books. This is highest achievement any scientist can get to see in one's life time. Only very limited Nobel laureates get this kind of accomplishment.

[Hussain]: That is my option not an explanation for my critical comments on Lenski's conclusions.

[Jack Rabbit]: We call that option as running away like a COWARD when cornered as you have shown before. That is why i stopped debating you.

[Hussain to Mi]: The (Lenski's) experiment was designed to prove evolution in action but resulted in evolution in inaction!

VERDICT: What we are seeing in the case of Hussain and his unsinkable rubber ducklings is Delusion in Action.

3 comments:

Jack Rabbit said...

What we are seeing in the case of Hussain and his unsinkable rubber ducklings is Delusion in Action

Jack Rabbit said...

Noushad,
Don't you even know Malayalam properly ? Earlier you caused lot of commotion by your confusion between an interrogative statement and declarative statement.

Tell me why should i need to comment on Jabbar. That is totally out of context of current discussion which is going on in Hussain's, Appottan's, Susheel's, kaalidaasan's and my blogs. C K Babu wrote something in his blog. He isn't participating in any of these discussions.

Remember i amn't asking Hussain to condemn actions of faslifas in kaalidaasan's blog (even today).

So why are you bringing things which are out of context as a crutch for you ?

I am only asking whether Hussain has given tacit approval for actions by you or Ravi Menon. Please don't reply that Hussain don't know either of you.

Ravi Menon has repeatedly said he isn't some Muslim impersonating as Hindu. See his excellent character certificate to Appottan (how can one give this without personal knowledge ?)

പ്രിയ അപ്പൂട്ടന് വ്യക്തിപരമായി:
നിരീശ്വരവാദികളില്‍ മര്യാദയും ബോധവും തെറ്റ് പറ്റിയത് സമ്മതിക്കാനുള്ള വിനയവുമുള്ള ഒരേയൊരു ബ്ലോഗറാണു താങ്കള്‍. താങ്കള്‍ കേരളത്തിലാണെന്നു കരുതുന്നു. ദയവായി ഹുസൈന്‍ സാറിനെ നേരില്‍ ഒന്നു പരിചയപ്പെടുക. കഴിയുമെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു വായിച്ചതിനു ശേഷം. കുറേ അബദ്ധങ്ങളെഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും പല കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ മാറാനും അതു സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, എത്ര വിനയാവാനും സിംപിളുമായ ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ( സി രവിചന്ദ്രനോടു ചോദിച്ചാലും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം)


Why are you bringing KP into this (another crutch) ? KP never did any തെറി വിളി. He only made fun of Hussain's megalomaniac statements.

Do you want to see Hussain's first statement to me ?

@ജാക്ക് റാബിറ്റ്:
മാന്യമായ കമന്റുകള്‍. മാന്യന്മാരായ നിരീശ്വരവാദികള്‍ മലയാളത്തിലെഴുതുന്ന മഠയത്തരങ്ങള്‍ ജാക്ക് റാബിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം.


It was Hussain who took his glove off and treated others with no respect as if he is the expert of all fields.

See Appoottan's words from this post,

പക്ഷെ ഏതൊരു ചർച്ചയിലും മറ്റൊരാൾക്ക്‌ എന്തറിയില്ല എന്ന് എഴുതാനാണ്‌ ഹുസൈൻ കൂടുതൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകാണുന്നത്‌. എന്തുകൊണ്ട്‌ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല,

So Noushad, before acting as the self-styled front line warrior for Hussain, first teach him some basic manners including respect for others (if you know and can).

PS: Read my comment properly or ask somebody to understand it clearly before sending any knee-jerk reply.

/JR

Jack Rabbit said...

നൌഷാദിന്റെയും രവി മേനോന്റെയും കൂടെ പേര്‍ ചേര്‍ത്തതിനു ചിലരും, prakash പേരു ചേര്‍ക്കാത്തതിനും കിടന്നു കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. prakash പേരു ചേര്‍ക്കാത്തതിന്റെ വിഷമം മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നതില്‍ വരെ എത്തിച്ചു.

ലോകോത്തര നിരീശ്വരവാദ ബുദ്ധിജീവിയായ ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ഒരു കൃതിയെ തന്നെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനു ചര്ച്ചയില്‍ പിടിച്ചു നില്ക്കാന്‍ നൌഷാദിന്റെയും രവി മേനോന്റെയും ആര്‍പ്പു വിളികളും തെറി വിളികളും അനിവാര്യമായി തോന്നിത്തുടങ്ങിയോ ?