Tuesday, April 12, 2011

പരിണാമത്തൊടുള്ള എതിര്‍പ്പ് എന്ത് കൊണ്ട് ?

[Hussain]: ജെറി കോയന്‍ Why Evolution is True? എന്ന കൃതി എഴുതി. Why Gravitation is True?? എന്നാരെങ്കിലും ബുക്കെഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? Why Quantum Mechanics is True? എന്ന ബുക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം അതൊക്കെ ശാസ്ത്രമാണ്. തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്.

നമ്മളെല്ലാം Scandinavia ഇലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്കില്‍ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകമോ, ടൈറ്റിലോ ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല.

Refer these two papers which came in Science journal

Look at this science paper (Aug 2006) on the public acceptance of evolutionCountries with a strong presence of religious right like Turkey and US are at the rock bottom from where Mr. Hussain source all his creationist material and arguments.

There was another piece on Islamic creationism in science journal (Dec 2008) by Salman Hameed where he states evolution appears to strike hard at certain parts of Islamic dogma, especially the notion that humans are special.

General theory of relativity or quantum mechanics don't deliver such a severe blow to human pride and a god created in man's image. That is why there is no opposition to it.

എന്ത് കൊണ്ട് ആളുകള്‍ പരിണാമത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് Michael Shermer എഴുതിയത് ഇവിടെ വായിക്കാം

എന്നിട്ട് ഇന്ന് ആരൊക്കെ പരിണാമം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഇവിടെ വായിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ വായടപ്പിക്കാന്‍ സൃഷ്ടിവാദികള്‍ക്ക് സൃഷ്ടാവിനോട് അപേക്ഷിക്കാം.

Wednesday, April 6, 2011

തുമ്പി പുറത്തുള്ള ഖണ്ടകന്റെ ഒളിച്ചോട്ടം

.
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചായയുടെ കൂടെ Nature/Science/Royal Society proceedings /PNAS തുടങ്ങിയ നിരവധി ഒന്നാംകിട റിസര്‍ച്ച് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ പതിവായി വായിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് വീമ്പിള്ളക്കുന്ന ഹുസൈന്‍ ഈ ആഴ്ചയിലെ വാര്‍ത്ത‍ കണ്ടില്ലേ ?

Late Carboniferous paleoichnology reveals the oldest full-body impression of a flying insect

Treasure hunt ends with a stunning fossil of a flying insect


ഇത് ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്ലൈ ഉള്‍പെടുന്ന Pterygota group ഇലെ മറ്റൊരു വിഭാഗമായ mayfly യുടെ പൂര്‍വികന്റെതാണ്.

[Hussain on Jan 8th]: പരിണാമത്തെ മൌലികമായിത്തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവരാണ് സൃഷ്ടിവാദക്കാര്‍.

പരിണാമത്തിലെ central idea ആണ് common ancestry.Mayfly and Dragon fly: Image courtesy: Graham Owen's gallery from where Harun Yahya lifted the image and showed off as a live specimen in his book - Atlas of Creation


1. Common ancestry നിഷേധിച്ചിട്ടു ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്ലൈ പരിണമിച്ചതല്ല സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കില്‍ എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഡ്രാഗണ്‍ ഫ്ലൈയെ Tree of life ഇല്‍ mayfly പോലുള്ള മറ്റു winged insects ഇന്റെ കൂടെ Pterygota group ഇല്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത് ?

2. ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് 7-10 million species ഉണ്ട്

3. അതില്‍ നിന്നും Horizontal gene transfer നടത്താത്ത എന്നാല്‍ Tree of life ഇല്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവിയെ സൃഷ്ടിവാദത്തിനു തെളിവായി കൊണ്ട് വരാമോ ?

ഇത് പലതവണയായി ഞാന്‍ ചോദിക്കുന്നു. എന്താ ഖണ്ടകനും അടിമയ്ക്കും ഉത്തരമില്ലാതെ ഒളിച്ചോടുന്നത് ?

അല്ലാതെ ഓരോ ആഴ്ചയും ഓരോ ജീവിയെ എടുത്തു അതിനെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന രീതിയില്‍ മെഗാ സീരിയല്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല.

Tuesday, March 15, 2011

ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദത്തിന്‍റെ പേരിലുള്ള ഹുസൈന്റെ ആഭാസങ്ങള്‍

.

[സുശീല് ഹുസൈനോട്‍]: ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദപ്രകാരം ഭൂമിക്ക് എത്ര പ്രായമുണ്ടാകണം?

ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദപ്രകാരം ഭൂമിക്ക് വ്യക്തമായ (young earth less than 10000 years) പ്രായം ഉണ്ട്. അതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ Henry Morris തന്റെ പുസ്തകമായ Scientific Creationism (ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദം) ത്തില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. അതെല്ലാം ബൈബിളിലെ ഉല്‍പത്തിയും നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയവും അംഗികരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ഹുസൈന്‍ പൊക്കി കൊണ്ട് വന്ന രണ്ടു സൃഷ്ടിവാദ ഗവേഷണങ്ങളും ഇതിനു വേണ്ടി fabricated ആണ്.

പക്ഷെ ഹുസൈന്‍ തന്റെ മോഡല്‍ ആയ പഞ്ചറായ സൃഷ്ടിവാദം (punctured creationism) ഇവിടെ ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ കുട്ടിയുടുപ്പു ഇടീച്ചാണ് കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഞാനിപ്പോള്‍ സ്ഥലത്തെ ലോക്കല്‍ മുതലാളികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു പാര്‍ട്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിനു CPI (M) എന്ന് പേരിട്ടിട്ടു ഞങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ communist manifesto വായിച്ചാല്‍ മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഹുസൈന്റെ ആഭാസങ്ങള്‍

Checking two words in dictionary

scientific creationism

–noun

the belief that the account of creation in the early chapters of Genesis is scientifically as well as religiously valid and that it can be supported by scientific evidence apart from scriptural authority.

scientific

–adjective

1. of or pertaining to science or the sciences: scientific studies.
2. occupied or concerned with science: scientific experts.
3. regulated by or conforming to the principles of exact science: scientific procedures.
4.systematic or accurate in the manner of an exact science.

ഹുസൈന്റെ ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദത്തില്‍ "ശാസ്ത്രീയ" എന്നത് സൃഷ്ടിവാദത്തിനു മുമ്പിലുള്ള adjective ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, എന്നാല്‍ ശരിക്കുമുള്ള ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദം ഒരൊറ്റ noun ആണ്

ഒന്നുങ്കില്‍ ശരിക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയസൃഷ്ടിവാദത്തിലെ എല്ലാ വാദങ്ങളും ഹുസൈന്‍ അംഗികരിക്കണം, അല്ലെങ്കില്‍ ഹുസൈന്‍ തന്റെ വാദത്തിനു വേറെ പേര് നല്‍കണം (for eg: Hussain's creationism, scientific islamic creationism, islamic creationism). അല്ലാതെ അനിയത്തിയെ കാണിച്ചു ചേച്ചിയെ കെട്ടിക്കുന്ന ഇടപാട് നടത്തരുത്.

Wednesday, March 9, 2011

Punctured Creationism - ആത്മവിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം ?
.ഹുസൈന്‍ സാഹിബ് കഴിഞ്ഞ 4 മാസം ഇവിടെ വളരെ
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെയാണ് Punctured Creationism ത്തെ പറ്റി സംവദിച്ചത്

1. ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തിക്കും അപ്പുറം ബോധമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിപരവുമായി തെളിയിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം

2. 150 കൊല്ലത്തെ വളര്‍ച്ചയുള്ള പരിണാമ സിദ്ധാന്തം കഴിഞ്ഞ 25 കൊല്ലമായി താന്‍ പൊളിച്ചടുക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ആത്മവിശ്വാസം

3. താനും Ken Ham ഉം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാവരും natural selection തെറ്റായാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന ആത്മവിശ്വാസം

4. സൃഷ്ടി എപ്പോള്‍ ആര് എത്രെ തവണ എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയെല്ലാം നടത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും മറുപടി കൊടുക്കെണ്ടന്ന ആത്മവിശ്വാസം

5. താന്‍ പോലും വിശ്വസിക്കാത്ത സൃഷ്ടിവാദ ഗവേഷണങ്ങള്‍ ഇവിടെ തെളിവായി കൊണ്ട് വന്നാല്‍ ആരും കണ്ടു പിടിക്കില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം

6. Central concept ആയ flood geology and Young earth ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള scientific creationism ഇവിടെ കൊണ്ട് വന്നാല്‍ ആരും കണ്ടു പിടിക്കില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം

7. Statistical law മാത്രമായ 2nd law of thermodynamics എല്ലാ കണികള്‍ക്കു എല്ലാ നിമിഷവും ബാധകമാണെന്ന ആത്മവിശ്വാസം

8. Stephen Gould and Niles Elderge ന്റെ punctuated equilibrium തിയറി പ്രകാരം fossil record ഇല്‍ Missing links ആവശ്യമില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസം


9. Biblical creationist researchers and theologians ഇന്റെ വാദഗതികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പടവെട്ടി അവസാന റൌന്ടില്‍ മറ്റു creation myths ഇനെ ഒക്കെ തഴഞ്ഞു ഖുറാനിലെ ദൈവത്തെ കുടിയിരുത്താം എന്ന ആത്മവിശ്വാസം

10. താന്‍ എന്ത് മണ്ടത്തരം ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ചാലും സത്യാന്വേഷി മുതല്‍ സുബൈര്‍ വരെയുള്ളവര്‍ തലയാട്ടി സമ്മതിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം

Tuesday, January 18, 2011

5 ക്ളാസ്സ് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനവുമായി 25 കൊല്ലത്തെ ഖണ്ഡനം


B
ackground: In his radio talk show, Mr. Hussain boasted how laws of thermodynamics support his arguments. I was curious whether he had shared the same in his posts. I could find it in ആറാം ക്ലാസ് ശാസ്ത്രവുമായി ഗോദയിലേക്ക്! and പരിണാമവാദികള്‍ ദൈവത്തിലേക്ക്

His words are given in blue and green are mine.


Thermodynamics and origin of universe
-----------------------------------------------------


[Hussain]:ഭൌതികശാസ്ത്ര (Physics)ത്തിലെ ഏറ്റവും മൌലികമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന താപഗതികനിയമങ്ങള്‍ (Thermodynamics) പ്രകാരവും പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉല്‍ഭവമുണ്ട്.

[JR]: Do you know the world has to wait until the development of General theory of relativity followed by Georges Lemaître's work to predict universe is expanding which was later confirmed by Hubble's discovery. The laws of thermodynamics were available in second half of 19th century.

Decrease of entropy over time as per 2nd law of thermodynamics isn't any proof that the system is undergoing expansion which we can retrace backwards and claim it has an origin.

In fact for an
ideal reversible adiabatic process, entropy actually remains constant. Friedmann equations are derived by assuming the universe is an adiabatically expanding homogeneous media[Later Hussain shed more light on Jan 21st]:1. Thermodynamics Second Law അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ Thermal Death സംഭവിച്ചിട്ടില്ല . അതായത് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിട്ട് Thermal Death സംഭവിക്കാനുള്ള കാലമായിട്ടില്ല എന്നര്‍ത്ഥം. ഭൌതിക-നിരീശ്വരവാദികള്‍ ഇക്കാലമത്രയും വാദിച്ചപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആരംഭം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നേ Thermal Death സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നും പ്രപഞ്ചത്തിന് നിശ്ചിതമായൊരു ആരംഭമുണ്ടെന്ന് തെളിയുന്നു.

[JR]: Mr. Hussain, please stop using thermal death. It confuses whether it means Heat death or cold death. It may be ok to use in 19th century. Let us use thermodynamic equilibrium instead. What you are talking about is heat death or Clausius paradox which states

Assuming that universe is eternal a question arises: How is it that thermodynamic equilibrium has not been long achieved?

This was a paradox to argue against an eternal and infinite universe. But nobody used it as an argument to show universe has an origin. Nobody uses paradoxes that way.
They show some gap in the way we understand things.

[Hussain]: താങ്കളുടെ ബ്ളോഗില്‍ ശാസ്ത്രമെന്ന വ്യാജേന എഴുതിയതൊക്കെയും അബദ്ധങ്ങളാണ്.അവയെ ഓരോന്നിനെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പാഴ്വേലയാണ്.

ഒന്നാമതായി ഇത് paradox അല്ല contradiction ആണ്.


[JR]: Any child can say this is a BIG LIE, by searching for heat death paradox or Clausius paradox in google.

[JR]: In fact there were other paradoxes which predate Clausius paradox showing this problem. In the right sense none used that to show universe has an origin. I will give one, that is known as Olbers' paradox which raised the question why the night sky is dark.


[Hussain]: ജാക്ക് ഒല്‍ബേഴ്സ് വിരോധാഭാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു (ഇതിന് പ്രത്യേക പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല). Why the night sky is dark ? (രാത്രിയില്‍ ആകാശം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?) വായനക്കാര്‍ക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ഹുസൈന്‍ എഴുതിയതൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന ജാക്കിന്റെ വാദം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നവര്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് !?

[JR]: ഇതിന് പ്രത്യേക പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ലന്നു പറഞ്ഞു സാഹിബു ഫത്‌വ ഇറക്കിയാല്‍ ചിയര്‍ ഗേള്‍സ് വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുമല്ലൊ ?. Olbers' paradox is the argument that the darkness of the night sky conflicts with the model of an infinite and eternal static universe. It is also called as the "dark night sky paradox.". This was known before the Heat death paradox.


[JR]: All these paradoxes went away with Einstein's general theory of relativity, when for the first time we could show universe is expanding as i earlier said. Could you clarify if "origin" of universe wasn't in the scope of predictions of General relativity, why did Einstein put cosmological constant in his equations ? If thermodynamics had shown universe has an origin 50 years back and well known as you claim, he shouldn't have worried so much and behaved like that.

[Hussain]: ഐന്‍സ്ററയിനോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം ജാക്കേ?

Entropy
----------


[Hussain]: പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കണത്തിനും ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ നിമിഷവും.

[Later Hussain clarified on Jan 29th]: പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ കണത്തിനും ചലിക്കാനുള്ള കഴിവ്നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓരോ നിമിഷവുംഎന്നത് thermodynamics second law യുടെ വിധിയാണ്. താങ്കള്‍ക്ക് ഇതറിയില്ല. ആദ്യം ശാസ്ത്രം പഠിക്കുക..

[JR]: This is the ultimate joke. നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകള്‍ നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ ഇതു എഴുതിയ സാഹിബ് പമ്പര വിഡ്ഡിയാണെന്നു ഏതു കൊച്ചു കുട്ടിയും വിളിച്ചു പറയും. First you should learn from school textbooks that second law of thermodynamics is a statistical law. There is no binding on what each individual particle is doing every time and it only states total entropy of the isolated system under consideration shouldn't decrease. So there is no problem for any particle at any time to gain mechanical energy and increase its ability to move. Also there is no need for any physical impact like collision to get this energy as we will see below.

[Hussain]: സ്വയം ചലനശേഷിയുള്ളവക്ക് ഇപ്രകാരം ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടില്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്താനല്ലാതെ സ്വയം ആര്‍ജിക്കാന്‍ ഒരു കണികക്കും സാധ്യമല്ല.

[JR]: First of all, particles don't have any intrinsic property to gain or loss energy and motor by itself. How can a particle loss its state of motion ? Everybody knows a retarding force like friction is one case. If a particle can loss energy through a mechanism, it can also gain energy by same mechanism. Can it gain state of motion with out someone physically intervening like kicking a ball ? Sure, see these cases.

1. Take the case of gaseous molecules/atoms: Can a atom/molecule increase its velocity without getting the help from a collision ? Sure, if it encounters a temperature gradient in its path.

2. There are many particles which are charged (ions for example). Similar effect can happen if charged particles encounter an electric field. Depending on the polarity of the charge and direction of field, particle can gain/loss energy or velocity with out any outside intervention

Temperature and field gradients exists through out universe with out any human factor.


Thermodynamics closed doors in front of Hussain's God
----------------------------------------------------

[Hussain on Feb 10th]: അന്ത്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന പ്രപഞ്ചവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വഭാവം ചലനശേഷി കുറഞ്ഞുവരിക എന്നതാകണം എന്ന് യുക്തിബോധമുള്ള ആര്‍ക്കും മനസ്സിലാകും .സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി -സംഹാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വ്യവസ്ഥ തെര്‍മോഡൈനാമിക്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

[JR]:

1. Hussain agrees to a possible final heat death of universe.

2. For item 1 to happen our universe should be a system which follows 2nd law of thermodynamics

3. 2nd law is applicable only in isolated systems, which means there is no energy transfer between inside and outside of universe

[Hussain on Dec 21st]: ഒരു സിസ്റ്റത്തെയും ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടു വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. വിശദീകരണം സിസ്റ്റത്തിനതീതമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൌതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഭൌതീകാതീതമാണെന്നു പറയുന്നത്.

4. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ പ്രപഞ്ചാതീതനായ ദൈവം സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരം ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യുന്നത് ?

പ്രപഞ്ചാതീതനായ ദൈവത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തെക്കു കയറ്റാതെ Thermodynamics സുശീല്‍ കുമാര്‍ ചോദിച്ച പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അനാഥമാക്കിയോ അതൊ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിനകത്താണോ?

I can only quote the statement of another fellow blogger (whom you know very well) for an apt prescription of your pathetic condition.

വാക്ക് said...

The comments of Suseelkumar is getting lower and lower standard in language and arguments.Please learn preliminary science (entropy &thermodynamics) at least from a school student.


Please learn preliminary science (entropy, thermodynamics and electrodynamics) at least from a school student. അടുത്ത തവണ ഇങ്ങനെ വിവരക്കേടുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പു "അറിയാവുന്നവരുടെ" അടുത്തു ഒന്നു proof read ചെയ്യാന്‍ പറയണം

Tuesday, January 4, 2011

വലിയ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ചെറിയ വൈജ്ഞാനിക ലോകം


.
The nuggets given below gives you an idea of Mr. Hussain's world of understanding. All these were based on comments/replies/follow-up posts connected to his first two posts on Dawkins' refutation. All the quotes by Hussain are verbatim reproductions with dates also given for anyone to check.

I stopped commenting on Hussain's blog before his third post as there was a drama of blocking the comments and then re-opening for all after two days. I had no confidence that he won't repeat it again. Not too late, he has now started comment moderation.

List of contents (you can select by clicking):

1. What on earth is Mr. Hussain trying to defend ?
2. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിവാദം ?
3. On the origin of God
4. On perception and nature of reality
5. Thermodynamic മണ്ടത്തരങ്ങള്‍
6. Quantum mechanics
7. Virtual particles and philosophy of science
8. Absolute nothing/Vaccum
9. Logical proof of God
10. Problem of evil and free will
11. Friedmann graph
12. Godel's theorem
13. On modern science
14. Playing with definitions
15. Denial of evolution
16. Darwinism-evolution duality
17. Cranial capacity of hominids
18.മതേതര ഏകദൈവ സങ്കല്‍പ്പം
19. Asking questions which has no connection to context
20. Cognitive capacity
21. Megalomaniac statements by Mr. Hussain
22. Style of debate by Mr. Hussain
23. Who is Hussain's target audience ?
24. Instances when i thought of leaving the discussion after getting tired of Hussain's cheap and dirty tricks
25. ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങള്‍


1. What on earth is Mr. Hussain trying to defend ?

----------------------------------------------------------------

The title of Hussain's blog is ഡോക്കിന്‍സ് നിരൂപണം. Even after 4 posts, Hussain didn't still clearly describe what kind of God is defending for versus Dawkins' attack in God Delusion.

On the contrary, Dawkins has clearly articulated what kind of God is he refuting in the first chapter of God Delusion.
On the other hand Mr. Hussain was refusing to spell what was he defending against but also ridicules anyone who is asking for it.


[Hussain on Nov 23rd]:
പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിനുള്ള ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിപരവുമായ ന്യായങ്ങളാണ് രണ്ട് പോസ്റ്റുകളിലായി ഞാന്‍ നിരത്തിയത്. അതിനെതിരായ ഡോക്കിന്‍സിന്റെ വാദങ്ങളെയെല്ലാം സയുക്തികം ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. (തുടര്‍ന്നു വരുന്ന പോസ്റ്റുകളെല്ലാം സവിസ്തരം ഇതേകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ്). ഇതൊന്നും മതിയാവാതെയും മനസ്സിലാക്കാതെയും കമന്റെഴുതുന്ന നിരീശ്വരവാദികള്‍ ചോദിക്കുകയാണ്. : എന്തു സാധനമാണപ്പാ എന്ന്!


[Hussain on Nov 24th]: ഡോക്കിന്‍സ് ഖണ്ഡിച്ച Clearly articulate ചെയ്ത God concept താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ഖണ്ഡനത്തെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ഞാന്‍ defend ചെയ്ത God concept അതാണെന്ന് മാത്രം താങ്കള്‍ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല? Dawkins ഖണ്ഡിച്ച God concept മനസ്സിലായ ഒരാള്‍ക്ക് ഞാന്‍ defend ചെയ്യുന്ന അതേ God concept മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറയുന്നത് logic ന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലിതമായിരിക്കും.

Later after repeated pestering by many readers,

[Hussain on Dec 10th]: God is the
CREATOR, DESIGNER and the SUSTAINER.

Although it looks a secular definition, he spares no chance to make statements like this


[Hussain on Dec 23rd]: For the last 500 years, Westerners were the custodians of science. They developed it as a war science and anti-human science. Thanks to this mode of modern development which reached at its peak in America turned the society a cancerous one. According to the latest statistics, one in two males is at cancer risk and one in three females is at cancer risk. What would be the future of such a society? By the grace of God , Muslim society has comparatively escaped from this catastrophic doom only because they did not accomplish the western mode of development.

ദൈവം "മുസ്ലിം ലോകത്തിന് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നത് "കാന്‍സറല്ല, പെട്രോളാണ്!

2. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത സൃഷ്ടിവാദം ? ---------------------------------------------------------------------


Mr. Hussain gave references to these Christian creationist texts in one of his very early posts - Johnson and Mooreland, The Creation Hypothesis: Scientific Evidence for Design in the Universe (Intervarsity Press) 1994, William Dembski, The Design Inference: Eliminating the chance through small probabilities (Cambridge University Press) 1998, William Dembski et.al, Mere Creation: Science, Faith and Intelligent Design (Intervarsity Press) 1998 .


[Jack Rabbit]: How different is your intelligent designer from that of people (Christian creationists) you have quoted in ref #37 of your first post ?


[Hussain on Nov 23rd]: ക്രിസ്ത്യന്‍ സൃഷ്ടിവാദക്കാരുടെ കൃതികള്‍ റഫറന്‍സായി നല്‍കിയതു പരാമര്‍ശിച്ച് അവരുമായി യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും റാബിറ്റ് ചോദിക്കുന്നു. സൃഷ്ടി എന്ന സങ്കല്‍പ്പം ആരുടേതായാലും സമാനതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളിലല്ല പൊതുവായ സമാനതകളിലാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ.

[JR to Subair]: If we cannot replicate it (creationism), can we look at its other aspects like

1) Who created universe ?

2) How long it took to create ?
3) What was the order of creation ?
4) How was this geographically distributed ?
5) Do we have all species which were once created now ? If not, what happened to them ?
6) Which of these two hypothesis can better explain material evidence from different fields ?
7) Which of the creation myths from different cultures need to be used ? What is the reason ?


[Hussain on Dec 21st]: താങ്കള്‍ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സംശയങ്ങള്‍ക്കും ഡോ:ഹെന്റി മോറിസ് എഴുതിയ SCIENTIFIC CREATIONISM എന്ന കൃതി വിശദീകരണം നല്‍കുന്നു. 1974 ലാണ് ആദ്യമായി ഇത് ഇറങ്ങിയത്.

[JR]:
Your (Hussain's) intellectual father Henry Morris, the author of scientific creationism thought he had evidence for a young earth (less than 10000 yrs old - See page 149 of his book) and a world wide deluge.

[Hussain on Jan 3rd to Chitrabanu]: ജീവികളുടെയോ ഭൂമിയുടേയോ പ്രായം ആറായിരം വര്‍ഷങ്ങളാണെന്ന വാദം താങ്കളെന്തിനാണ് എന്റെ തലയില്‍ വച്ചുകെട്ടുന്നത്?

[Hussain on Jan 12th to Appoottan]: Examples of creationist research - (St. Helens and Neptune)

[JR]: The above examples are claims to support catastrophism, flood geology and young earth creationism (YEC).

If Mr. Hussain believes in YEC, why did he lie to Chitrabanu earlier ?

If Mr. Hussain doesn't believe in their assumptions and conclusions, why is he giving them as proof of creationist research ? This is clear intellectual dishonesty.

[JR]: As you can see he was asking every one to read Scientific creationism by Henry Morris published in 1974 as a one stop reference guide and later rejecting some of the contents to Chitrabanu, but giving YEC examples later. More than one month later, with debate still going on he is refusing to give reference for any intelligent design text published after 1980 which has more advanced arguments than his scientific creationism.


Is it because he doesn’t have the balls to tell his followers that creationism was banned to teach in schools by US supreme court in 1987 as it was found nothing but religion dressed up as science or intelligent design movement is very vague in the identity of the designer that they permit even aliens also ?. See Behe's comment below

Possible candidates for the role of designer include: the God of Christianity; an angel--fallen or not; Plato's demi-urge; some mystical new age force; space aliens from Alpha Centauri; time travelers; or some utterly unknown intelligent being.

I had asked why he isn't quoting recent stalwarts like Michael Behe who was the first witness for the defense (intelligent design) in Dover trial. There Behe admitted if intelligent design can be called as a scientific theory, astrology also qualifies for the same.

[Hussain on Jan 3rd]: ബെഹെ സൃഷ്ടിവാദിയല്ല, പരിണാമവാദിയാണെന്ന കാര്യം താങ്കള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? പരിമാണവാദിയായ ബെഹെ സൃഷ്ടിവാദത്തെ അസ്ട്രോളജിയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയതില്‍ എന്താണത്ഭുതം?

Any child can say the above statement on Michael Behe is a BIG LIE. Click the link to the statement of his own dept at Lehigh university

[Hussain on Jan 8th]: ഇന്റലിജന്റ ഡിസൈന്‍ (ID) സൃഷ്ടിവാദമല്ല. ബെഹെ ID ക്കാരനാണ് . പരിണാമത്തെ മൌലികമായി നിഷേധിക്കാത്തവരാണ് IDക്കാര്‍. എന്നാല്‍ പരിണാമത്തെ മൌലികമായിത്തന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവരാണ് സൃഷ്ടിവാദക്കാര്‍. Deism ആണ് IDയുടെ ദാര്‍ശനിക അടിത്തറ. എന്നാല്‍ സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റേത് Theismവും. ID ക്കാര്‍ directed evvolution ല്‍ ആണു വിശ്വസിക്കുന്നത്. താങ്കളെപ്പോലുള്ളവര്‍ udirected evolutionലും

[JR]: You cannot call intelligent design as directed evolution. No where they claim to believe in directed evolution. They reject power of mutations and natural selection. Another instance of Hussain lying. Directed evolution is a technique to create proteins in labs which aren't seen normally in nature.

[Jack Rabbit]: Shame on your Mr. Hussain. Don't you know about the speciation of creationism to intelligent design in 1980s after it was banned in Edwards vs Aguillard case and later it was banned nation wide by US Supreme court ?

[Hussain on Jan 15th]: സൃഷ്ടിവാദത്തിന്റെ പുതിയ രൂപമാണ് ഇന്റലിജന്റ് ഡിസൈന്‍ എന്ന വിവരക്കേടും കൂട്ടത്തില്‍ വിളമ്പിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പരിഹാസം എന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക

[Jack Rabbit]: Since you and Subair, always ask for transitional fossil or missing link, here is the evidence to show the speciation from creationists to intelligent design proponents

SO PLEASE DON'T LIE or DENY FURTHER
3. On the origin of God (കുട്ടിക്കരണം മറച്ചില്‍)

----------------------------------------------------------

[Hussain on Nov 18th]: ആസ്തിക്യവാദപ്രകാരം ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ല. ആരംഭമില്ലാത്തതിനു കാരണം ആവശ്യമില്ലെന്ന തത്വചിന്തിലെ പ്രാഥമികവിവരം പോലും ഡോക്കിന്‍സിനില്ല

[JR]:
Can i ask whether you can provide solid evidence to show ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ലെന്നു ?

[Hussain on Nov 24th]:
ദൈവം തന്നെയില്ലെന്ന് കരുതുന്ന താങ്കള്‍ ദൈവത്തിന്റെ 'ആരംഭമില്ലായ്ക' ക്ക് തെളിവ് (വെറും തെളിവല്ല solid evidence !) ചോദിക്കുന്നത് യുക്തി വിരുദ്ധമാണെന്നു മാത്രമല്ല കാപട്യം കൂടിയാണ്. ഹിമാലയ പര്‍വ്വതം തന്നെയില്ലെന്ന് കരുതുന്നയാള്‍ ഹിമാലയത്തിന്റെ origin ന് തെളിവു ചോദിക്കുമോ? ദൈവത്തിന് ആരംഭമില്ലെന്ന് ഞാന്‍ സമര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടേയില്ല.


[JR]: Thanks for this big VOLTE-FACE. Then how was your God originated/created ?

He is yet to answer the above question

What i have been saying since beginning is this is only a statement with no proof, evidence of any kind. You (Hussain) are taking this as an axiom in mathematics and calling all your later arguments scientific, logic and rational.

You have even misrepresented Godel's theorem for your needs. Going by your statement and explanation of Godel's theorem, your own arguments of God are invalid as ദൈവത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിനു ദൈവാതീതമായ concepts കൊണ്ടു വരേണ്ടി വരും.

You may know there are many creation myths where creator itself has beginning and end. Among them you chose one primarily based on your faith. Then you are building arguments to retrofit your God in a scaffolding created using cherry picked evidences, concepts and your own definitions.4. On perception and nature of reality (കുട്ടിക്കരണം മറച്ചില്‍) ---------------------------------------------------------------------

[Hussain on Nov 24th]: വിശ്വാസിക്കും നിരീശ്വരവാദിക്കും പ്രാഥമിക യുക്തിക്കാര്‍ക്കും അത് മറികടന്നവര്‍ക്കും പ്രപഞ്ചം ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു എന്നത് ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായി ശേഷിക്കുന്നു എന്നാണര്‍ത്ഥം. പ്രപഞ്ചം ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു'' എന്നു തന്നെയാണല്ലോ ഞാനെഴുതിയത്. ഇത് appearance ആണെന്നും reality അല്ലെന്നുമാണ് ഡോക്കിന്‍സിന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ appearance ഉം reality യും ഒന്നാണെന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഡോക്കിന്‍സിന്റെ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ പഠനങ്ങള്‍ അതിനാല്‍ appearance reality ആകണമെന്നില്ല എന്ന താങ്കളുടെ (Jack Rabbit) വാദത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല.

[Hussain on Nov 25th]: You (JR) state : “It is known in brain sciences even we our senses can fool sometimes”. Correct. Some times -not always!


5.Thermodynamic മണ്ടത്തരങ്ങള്‍
----------------------------------------------------------------------


ഹുസൈന്റെ Thermodynamics സംബന്ധമായ മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ കുറച്ചു കൂടുതല്‍ ആയത് കാരണം അത് വേറെ പോസ്റ്റ്‌ ആയി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് -


5 ക്ളാസ്സ് ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പരിജ്ഞാനവുമായി 25 കൊല്ലത്തെ ഖണ്ഡനം6. Quantum mechanics
-----------------------------


[Hussain on Nov 28th]: Do you know it was Quantum Mechanics that paved way for the downfall of materialism and rationalism in the modern world ?
I do not try to elaborate more as it would be a worst scenario for you.

[JR]: Entammo ....So what did it create ? Age of mysticism ? It looks like you are feeding on lot of new age stuff containing quantum woo to arrive at this conclusion.

Please don't bring your knowledge of Quantum Mechanics by reading Tao of Physics or Dancing Wu Li Masters. This exchange between us itself is a realization of quantum mechanics. Transistors for information processing, Lasers for optical communication and High density Magnetic storage are all common day applications of Quantum Mechanics whose detailed understanding couldn't have been possible by classical physics. Quantum mechanics gives the best description of reality in microscopic world. Despite the fact that Hussain want to think as a mystic or mysterious stuff, it works perfectly well in explaining and predicting things.

If you think Quantum mechanics is closer to mysticism, how democratic and repeatable are mystic experiences compared to quantum mechanical effects ?

Our "expert in many fields", Mr. Hussain won't bring quantum mechanics to anywhere near during the origin of universe discussion. We can see this later on Friedmann graphs


7. Virtual particles and philosophy of science
-------------------------------------------------------------


[JR as a reply to Subair on Nov 28th]: In particle physics, virtual pairs can originate with no reason as it is the outcome of uncertainity principle. This is quite relevant in cosmology. During cosmological inflation, when space was expanding exponentially fast, by the time these particles are ready to find each other and disappear again, they're already stretched out across the Universe. This is how tiny quantum fluctuations create regions with less dense and more dense parts in our universe.

This was where Mr. Hussain injected himself into a discussion between me and Subair. That was when I stopped replying to his verbal gymnastics and told "I will join if you try to hoodwink the readers by misrepresenting any scientific facts and none has yet pointed out".

[Hussain on Nov 29th]: Refuting the proposition “everything that begins to exist has a cause of its existence”, you say “this isn't always true”. This logically means generally everything that begins to exist has a cause of its existence and exceptionally there may not be a cause. Why you accept an exception by rejecting a generally accepted fact? This approach itself is irrational and unscientific because science and rational thinking is based on generalizations, not on exceptions. Secondly, in the subatomic world fluctuations are a temporary phenomenon and it does not violate cause and effect relationship.

[Hussain on Dec 3rd]: The word Virtual particle itself proves that it is a special kind of particle.So your argument itself is nonsense.Virtual particles are particles that flash in and out of existence.Unlike normal particles, virtual particles don’t have real mass. They are allowed to have mass (of borrowed energy) because they exist for only a short period of time. They are not real particles, even though they exhibit some of the same phenomena that real particles do.

[Hussain on Dec 1st]: In the philosophy of science generalization means inductive reasoning. A law is generalized by inductive reasoning on the basis of a limited observation.This induction rules out exceptions.


[JR]: Here quantum fluctuations/ formation of virtual pair particles isn't something exceptional. It is a prediction and validation of quantum mechanics. In that case, it isn't an exception. It sits quite well in the general framework on quantum mechanics. We don't need any particle accelerators to see their effect. It is felt as Cassimir effect and it can be experimentally measured.

Scientific laws don't represent 99.99% of observations, but 100% of observations. There are no exceptions here. If there were one, law would have been dead.


Lord Kelvin famously remarked there are only two small clouds in the clear sky of understanding of 19th century physicists. In fact those two clouds, Michelson-Morley expt and black body radiation resulted in relativity and quantum mechanics respectively. Imagine what would have happened if we continue to generalize and threw out those exceptions.


8. Absolute nothing/Vaccum
--------------------------------------


You have seen the above discussion of quantum fluctations. Hussain quoted this section from a NY Times ref in quantum fluctuations Wiki link i gave during the discussion.

[Hussain on Nov 29th]: I shall quote the concluding part of it: 'The vacuum is certainly a most mysterious and elusive object that makes itself known by only the most indirect of hints.' 'This is the words of Dr. Stephen M. Barnett of Oxford University. Do rationalists believe in mysterious and elusive things?

[JR]: This is the trouble with Mr. Hussain. He thrives in quoting people without giving explanations himself. It is common these days scientists, especially those who are writing popular science books to use lot of metaphors and analogies to reach out to common mass.

We don't have a vaccum in classical sense (absolute nothing). Quantum mechanics changed that picture. I replied this to Subair:
"I repeatedly said there is no way we can remove all fluctuations and look at the "underlying vaccum". It is like asking you want to know position and momentum of an electron with absolute certainty as both are prevented by uncertainty principle. The only way we may look at it is when quantum mechanics and uncertainty principle is wrong and there is some hidden variable theory. But you might already know based on your reading all that attempts were proven wrong."


9. Logical proof of God
-----------------------------


[JR]: Despite the fact that nobody in 2800 year old history of philosophy (from axial age to current day) was able to give a logical proof for God with infinite abilities (eternal, omnipotent, omnipresent, omniscient, infinitely compassionate) who also intervenes in our daily life and co-exist with evil around us, some still thinks they can do.

Details of their defense can be found here and here


10. Problem of evil and free will
-------------------------------------------

[Alikoya, Hussain on Nov 26th]: God was aware about the future events but he didn't take decision on the course of future events instead he gave free will and delegated decision making to humans. Evil is a result of man’s free will. God created humans with free will.

[JR]:It looks like both aren't aware about evil in nature other than those caused by humans. For eg: the famous example by William L. Rowe on natural evil:

In some distant forest lightning strikes a dead tree, resulting in a forest fire. In the fire a fawn (baby deer) is trapped, horribly burned, and lies in terrible agony for several days before death relieves its suffering. God could have chosen otherwise.

Don't tell me this is a hypothetical situation. Wild fires are common in places like Yellow Stone National Park

I had asked this question to Alikoya and later to Hussain also for which both haven't yet replied.

One group decided to bomb and derail a passenger train. I came to know about their plan. I WASN'T INVOLVED IN ANY OF THE PREPARATION OR PLANNING STAGES. I remained silent. The D-day came, their mission was successful and many people died.

Am i culpable of any crime on the judgment day ? My plea before Allah is i was only aware of the mission and didn't plan or execute it.11. Friedmann graph
-------------------------

[Hussain on Dec 21st]: ഫ്രീഡ് മാന്‍ ഗ്രാഫില്‍ പ്രപഞ്ചോത്പത്തിക്കു മുന്‍പ് പൂജ്യമാണ് .സമയവും സ്ഥലവും(space and time) പൂജ്യമായ അവസ്ഥ. പ്രപഞ്ചം തന്നെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്. പ്രപഞ്ചം ഇല്ലായ്മയില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് എന്നര്‍ത്ഥം. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് സ്വയം ഉണ്ടാകാനാവുമോ?

[JR]: For the un-initiated, Alexander Friedmann proposed an equation for the evolution of universe based on Einstein's general theory of relativity in 1922. Many people make this mistake of tracing back what happens at time=0 from its solution. That is the same thing Hussain is saying above to claim universe was created out of absolute nothing. The funny thing is that General theory of relativity isn't valid at that dimensions where we are talking about the origin of universe. Once you take quantum mechanics also into consideration, it cannot go to zero. More can be seen in Victor Stengers' presentation here as a picture is better than 1000 words. and a undergraduate level paper can be found here. Compare page 36 and page 66 of the presentation to see the difference if you want to skip mathematics.


Our "expert in many fields",
Mr. Hussain won't bring quantum mechanics to anywhere near during the origin of universe discussion.

12. Godel's theorem
----------------------------

[Hussain on Dec 21st]: ഒരു സിസ്റ്റത്തെയും ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടു വിശദീകരിക്കാനാവില്ല. വിശദീകരണം സിസ്റ്റത്തിനതീതമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൌതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഭൌതീകാതീതമാണെന്നു പറയുന്നത്.

[JR]: He is talking on Kurt Godel's incompleteness theorem. Here is a beautiful refutation of the claims that it shows existence of God - Apt title for Mr. Hussain - The Danger When You Don’t Know What You Don’t Know Does his statement for explanations from outside is needed for God also ?


13. On modern science
-----------------------------

[Hussain on Dec 5th]: Modern science is predominantly a war science and there is no need of planting modern science in the muslim world.

[JR]: He has problems only with fields like cosmology and evolutionary biology which has direct philosophical implications and evidences against his God and Koran. He doesn't have any problem with technology or medicine (fruit of modern science) or other science fields like chemistry which also contributed to war than any of the above.


14. Playing with definitions
----------------------------------

Species: ഇന്റര്‍ ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ പ്രത്യുത്പാദനക്ഷമതയുള്ള സന്തതികളെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നു വിളിക്കുന്നത്(ഇരുപതിലേറെ നിര്‍വചനങ്ങളില്‍ പൊതുവേ സ്വീകാര്യമായത് ഇതാണ്.)


Mr. Hussain used this biological species concept to claim Richard Lenski's expt don't show evolution in action. He doesn't know this definition is mainly acceptable only for vertebra and insects. This isn't even applicable for plants. Let us see what he gives as definition of species for bacteria to kaalidaasan.

Interested readers can refer this on the problem and observed instances of speciation

Darwinism is a unscientific speculation based on the fact of natural selection.


Natural selection is a mechanism for maintaining species in stability within the genetic boundaries (This cannot be found in any textbook on evolution)

Darwinism and natural selection are entirely different concepts

ഡാര്‍വിന്‍ Origin of Speciesല്‍ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ഡാര്‍വിനിസം

[On Dec 13th]: Evolution is already defined by many authorities. If you are not aware of these definitions , you can consult a standard text like ‘One Long Argument: Charles Darwin and the Genesis of Modern Evolutionary Thought’ by Ernst Mayr or ‘Evolution ‘by Douglas J. Futuyma. No need of a new definition from my side

Let us see how Futuyma defines evolution - Biological evolution is change in the properties of populations of organisms that transcend the lifetime of a single individual. The ontogeny of an individual is not considered evolution; individual organisms do not evolve. The changes in populations that are considered evolutionary are those that are inheritable via the genetic material from one generation to the next. Biological evolution may be slight or substantial; it embraces everything from slight changes in the proportion of different alleles within a population (such as those determining blood types) to the successive alterations that led from the earliest protoorganism to snails, bees, giraffes, and dandelions.


[On Jan 12th]: സ്പീഷിസ് ഘടനയ്ക്കകത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളല്ല , സ്പീഷിസ് ഘടനക്ക് പുറത്തുകടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പരിണാമം.

He is doing the same trick now with creationism by making only one statement (immutability of species), while asking everyone to read Scientific Creationism by Henry Morris (who was a young earth creationist)


15. Denial of evolution
-----------------------------

Mr. Hussain rejects the conclusions of the following findings reported in Nature and PNAS
. He doesn't have any objection with exptal method or intermediate steps. His objection is only with final conclusion. On the top, he makes conclusion that it is an evidence for creationism by invoking his and only his definition of natural selection. He did the same with around 5 examples pointed out by diff people. He does the same each time.


1. Fruit fly expt by Morgan
2. Pod Mrcru Lizards by Irschick
3. E-coli expt by Lenski
4. Tiktaalik finding by Shubin and Polish foot tracks
5. Turkana fossils by Leakey

But he isn't ready to write to editors of these journals pointing out the mistake.

Imagine the fame one can achieve by pointing out mistakes in five celebrated results.
My challenge to him during the discussion of Lenski's expts is still open.

If you are so confident that Lenski's expt is not an example of evolution in action, why don't you write to Nature or PNAS ?. They are the ones who published Lenksi's results. If you can get your rebuttal published there, you need only that single evidence for rest of your life and no need to brag about your books published through Islamic Publishing House 17 years back.

Your name will appear in all school text books. This is highest achievement any scientist can get to see in one's life time. Only very limited Nobel laureates get this kind of accomplishment.[Hussain on Dec 10th]: Editors and reviewers are blind believers of the modern superstition Darwinism as you are. But I am not a blind follower of Scientists.

[JR]: There is fierce competition between journals like Nature and Science to publish landmark papers. If you can write such a paper like citing errors in major findings and refute evolution, it will be definitely published

[Hussain to kaalidaasan on Jan 10th]: NATURE , SCIENCE തുടങ്ങി PNAS ഉം ROYAL SOCIETY പേപ്പറുകളും അടക്കം നിരവധി ഒന്നാംകിട റിസര്‍ച്ച് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ പതിവായി വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍.

[JR]: Why are you boasting being a regular reader of these edited/reviewed journals by blind believers ? Now you are calling them first class research journals. Where was this opinion while discussing about evolution with Mi/Chitrabanu/Vipin/KP and others ?

[Hussain on Jan 11th]:Nature, PANS എഡിറ്റര്‍മാര്‍ പരിണാമത്തില്‍ (notice he changed from Darwinism to evolution now) അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ വായിക്കേണ്ട എന്ന നിങ്ങളുടെ ‘വായനാവിരുദ്ധ മനസ്ഥിതി’ എനിക്കില്ല. അന്ധതയുടെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയാണ് ഇവ വായിക്കുന്നത്?

Hussain is on the assumption, if any aspect of evolution is refuted creationism automatically takes it place with out need for its proving its postulates.

[അപ്പൂട്ടന്‍ ]: ജീവികള്‍ സുസ്ഥിരമാണെന്നുതന്നെ വന്നാലും അത് സൃഷ്ടിവാദത്തിനുള്ള തെളിവാകുന്നതെങ്ങിനെ? നാം നിരീക്ഷിക്കുന്ന കാലയളവില്‍ നിലവിലുള്ള ജീവികളില്‍ നിന്നും പുതുതായി ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കില്‍ അത് സൃഷ്ടിയ്ക്കുള്ള തെളിവാകുമോ?

[Hussain on Jan 13th]: തീര്‍ച്ചയായും. മറെറാരു ഓപ്ഷന്‍ ഇല്ല.

[JR]: Creationists maintain there are only two basic views: creation and evolution. Because many would disagree, let's list some of the other possibilities:

1. Sudden appearance of chaos from nothing, and out of chaos come the gods who create man and the animals. (Hesiod's Theogony is an example of this.)
2. Sudden appearance of something superior which is now in a state of decline.
3. Gradual growth of something inferior into a state of perfection.
4. Cyclical fluctuation between perfection and imperfection.
5. An eternal and unchanging universe in which all apparent changes are only local and minor.


16. Darwinism-evolution duality
-----------------------------------------

Mr. Hussain uses these two words as he wish and is creating a lot of confusion. That is why i asked definition of Darwinism from him.

[On Nov 25rd to JR] - If you are ready for a discussion, please read my three books on Darwinism and make a refutation of any single point

[On Dec 5th to JR] - I have been studying evolution for the last 25 years and has expressed my own personel conclusion. My first book on Evolution was published 18 years ago.How many years did you spend to study evolution? I assume you will not dare to answer this question as you did in the case of many other questions that I had raised.

[On Dec 5th to kaalidaasan] - I had written three books on Evolution theory in Malayalam. If you are able to point out a single logical or scientific error from these many pages( around 350 pp), I am very happy to provide an explanation.

[On Jan 5th to kaalidaasan] - on evolution theory in Malayalam എന്നെഴുതിയത് ഡാര്‍വിന്റെ തിയറിയെക്കുറിച്ചാണ്. എന്റെ മൂന്നു പുസ്തകങ്ങള്‍ ഡാര്‍വിനിസത്തെക്കുറിച്ചാണ്.

[On Dec 10th to JR]: Editors and reviewers are blind believers of the modern superstition Darwinism as you are.

Title of his books are

സൃഷ്ടിവാദവും പരിണാമവാദികളും
പരിണാമ സിദ്ധാന്തം : പുതിയ പ്രതിസന്ധികള്‍
ഡാര്‍വിനിസം പ്രതീക്ഷയും പ്രതിസന്ധിയും

It is well known that the current understanding of evolution isn't just Darwin's original account, but it was built on his ideas with later additions as evidence start to pour in from different fields.


17. Cranial capacity of hominids
------------------------------------------

[KP]: Do you think a change in human cranial capacity from 600cc to 1500cc constitutes a small change? Is it within the expected range of creationism?

[JR]: Here is the image which shows the temporal evolution of hominid cranial capacity including those of modern humans with error bars
[Hussain on Jan 1st]: മനുഷ്യന്റെ പരിണാമവും 600 cc യില്‍ നിന്നും 1500 cc യിലേക്കുള്ള പരിണാമവും കെട്ടുകഥയാണ്. തലയോട്ടിയുടെ മൂന്നോ നാലോ കഷണങ്ങള്‍ കിട്ടിയാല്‍ പരിണാമസിദ്ധാന്തത്തിനനുസരിച്ച് സി.സി. ലഭിക്കുന്ന തലയോടുകള്‍ റീകണ്‍സ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഇന്നുള്ള മനുഷ്യരുടെ സി.സി.യില്‍ തന്നെ നല്ലോരളവില്‍ വേരിയേഷന്‍സുണ്ട്. ഇതില്‍ കൂടുതലൊന്നുമുള്ള അസന്ദിഗ്ധമായ തലയോടുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പരിണാമവാദികളുടെ തട്ടിപ്പുകളും ഭാവനാവിലാസങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാല്‍ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും സൃഷ്ടിവാദത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ്.

[Hussain to Chitrabanu]: ഡാറ്റ ,അനാലിസിസ് എന്നിവയെപ്പറ്റി ചിത്രഭാനുവിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിവരങ്ങളേയുള്ളു. നിരവധി assumptions നെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ assumptions ശരിയാണോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അത്തരം വിശകലനങ്ങളിലേക്കു പോയാലേ താങ്കള്‍ക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാവൂ

[JR]: See Mr. Hussain's rope trick. The same person who claims more knowledgeable in data and analysis rejects the plot i gave which contains error bars showing variation. Has Mr. Hussain done even a single experiment in his life or know what does error bars mean ?


18. മതേതര ഏകദൈവ സങ്കല്‍പ്പം
------------------------------------------

[Hussain on Dec 7th]: For me there is only one God... now it is atheists who didn’t believe in God who are categorising God tribal, semitic, aryan, southern, northern etc. What a wonderful job they are doing? What a pathetic situation in which they are trapped ?

[JR]:Look who has now become the apostle of peace and religious harmony. Your actions sound better than your hollow words. You are the one who writes books like

1. ബ്രഹ്മസൂത്രം ദ്വൈതമോ അദ്വൈതമോ? - whether interpretation of other religious scriptures were done wrongly ?

2. ഹോളോകോസ്റ്റ് വിവാദം - Holocaust (where millions of Jews were terminated) did really happened ?

Come on Mr. Hussain, You may believe in one God. But why is it better than the "one God" other believers have ? Or are you worried (after displaying you ignorance in every field we have discussed) to lose on home turf on the origin and evolution of your God and religious scriptures ? This prompted Subair to warn you not to reply to kaalidaasan.

He is yet to answer the above question

19. Asking questions which has no connection to context
------------------------------------------------------------------


[JR]: I am finally repeating what i said before - Perhaps in the past, you have only encountered an audience as in local print edition of Prabhodhanam/Madhyamam. Please wake up to reality, what you are writing here is read by educated readers from all over the world.

[Hussain on Nov 25th]: Can you suggest a single research article on any subject from any of malayalam atheist/rationalist journals for the last 10 0r 20 years ?Can you suggest a single research article from any of english atheist/rationalist journals for the last 20 years? Let the “educated readers from all over the world” decide whose arguments are more rational and scientific.

...
[Hussain on Dec 10th]: STOP CHALLENGING AND START STUDYING

[JR]: Please stop behaving like a clown. (your fans are watching) What an IRONIC ADVICE from someone 1. who has been STUDYING evolution for 25 years and author of three SCHOLARLY books refuting it 2. who is now unable to give a definition of evolution (asking for it is irrational :) ) 3. and cannot explain why Richard Lenski's experiment isn't evolution in action (you asked for evidence for evolution seen in lab)

[Hussain on Dec 10th]: 1)Iam studied and further studying but you are making bluderous comments only.Is it advisable to any one? (2) It is evolutionists who are responsible to provide a definition for evolution.Is it atheists who are responsible to provide a definition for God? Is this your view? (3)In Lenski's experiment, one particularly striking adaption was a strain of E. coli that “was able to grow on citric acid in the growth media.” This is not evolution but simple adaptaion. (4)Can you explain how a spider got its net making capacity through evolution?

20. Cognitive capacity and respect for opposition
----------------------------------------------------------------------


This is Hussain's favorite phrase. He has used it against me in his very first reply.

1. ഞാനെഴുതിയത് (Hussain) ഗ്രഹിക്കാനുളള cognitive capacity താങ്കള്‍ക്കില്ലെങ്കില്‍ (Jack Rabbit) അതുളള നിരീശ്വരവാദികളെ (ഉദാഹരണമായി അപ്പൂട്ടന്‍) കാണിച്ച് consult ചെയത് വാദങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം comments തയ്യാറാക്കുക.

2. Actually you (Appottan) and your atheist tribal people like Jack are living in stone age.

------------------------

[Hussain on Dec 30th]: ഞാന്‍ ഒരാളെയും ആദ്യം കയറി ആക്ഷേപിച്ചതായി വിപിന്‍ ഉദാഹരണ സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടാമോ?

ഗ്രാഹ്യശേഷിയില്ലാത്തയാള്‍, മഠയത്തരം, മന്ദബുദ്ധി, റേസിസ്റ്റ്, ഫാഷിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ അത്തരം പ്രയോഗങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതികരണമെന്നോണമാണ്.

[JR]: See the evidence below which was Hussain's very first sentence in his first reply to Jack Rabbit and Baburaj


[Hussain on Nov 23rd]: @ജാക്ക് റാബിറ്റ്:
മാന്യമായ കമന്റുകള്‍. മാന്യന്മാരായ നിരീശ്വരവാദികള്‍ മലയാളത്തിലെഴുതുന്ന മഠയത്തരങ്ങള്‍ ജാക്ക് റാബിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെഴുതുന്നു എന്ന വ്യത്യാസം മാത്രം...

and to Baburaj...

[Hussain on Dec 29th]: അപ്പൂട്ടന്റെ ബ്ളോഗില്‍ ജ്ഞാനിയെന്ന മേനിയോടെ കടന്നുവന്ന് ശുദ്ധവിഡ്ഢിത്തങ്ങള്‍മാത്രം എഴുതിയ ബാബുരാജിന്റെ വരി കള്നോക്കു21. Megalomaniac statements by Mr. Hussain (വിസ്താരഭയത്താല്‍ സുശീല്‍ കുമാറുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവാദം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല). Entrees are invited from readers for top 10 selection.
----------------------------------------------------------------------------------

1. ലോകോത്തര നിരീശ്വരവാദ ബുദ്ധിജീവിയായ ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ഒരു കൃതിയെ തന്നെ ഖണ്ഡിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഞാന്‍ താങ്ങളുടെ നഴ്സറി നിലവാരത്തിലുളള ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ട ആവശ്യമെന്തുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ആലോചിച്ചു കൂടേ?

2. More over I have read at least 100 books ( most of which is published by Oxford , Cambridge and MIT Presses) on perception and cognition problems alone( ALL THESE ARE IN MY PERSONEL COLLECTION and I am ready to provide you for reading).Just imagine how many books I would had browsed for other topics.

3. I have been studying evolution for the last 25 years and has expressed my own personel conclusion.My first book on Evolution was published 18 years ago.How many years did you spend to study evolution? I assume you will not dare to answer this question as you did in the case of many other questions that I had raised.

[JR]: Mr. Hussain, Because of our age differences, i have only around 10 years experience in learning more about evolution. It is pity that you don't find any fallacy in your question.

You published a book when you had only 7 years of experience with evolution. Did anybody forbid you from doing so citing your "less" experience which is what you are using against the authenticity of my arguments ? In the field of research, age doesn't matter. If that were the case no young researcher could have published any paper refuting the conclusions of an aged researcher.

Hussain continues to pretend as if he never asked a question like that

4. I am an amateur investigator and an expert in many fields

5. ഇനി, വിശദമായ പരിണാമ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധികരിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുമോ ആവോ?

6. ജാക്ക് റാബിറ്റ്, കാളിദാസന്‍, കെ.പി പോലുളളവരല്ല സാധാരണ വായനക്കാര്‍. എന്റെ ഡോക്കിന്‍സ് ഖണ്ഡനം വായിക്കാനാണ് അവര്‍ ബ്ളോഗിലെത്തുന്നത്. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച തരക്കാരുടെ ചീപ്പ് കമന്റുകള്‍ വായിക്കാനല്ല. ഇവരൊക്കെ കമന്റാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെയായില്ലേ?

7. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത് അണ്ണാക്കു തൊടാതെ വിഴുങ്ങാന്‍ ശീലിച്ചാല്‍ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല. അതിന് സ്വന്തം ബുദ്ധിയുപയോഗിക്കണം. പരിണാമ വാദികള്‍ സ്വന്തം ബുദ്ധി ന്യുയൊര്‍ക്കിലേയും ലണ്ടനിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് തീറെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ?.

8.
കെ.പീ; താങ്കളും സംഘവും റഫറന്‍സും ചോദിച്ച് എന്റെയടുത്ത് ചാടെണ്ട.നിങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാത്തതും കേല്‍ക്കാനിടയില്ലാത്തതുമായ നിരവധി കൃതികള്‍ വിദേശത്തുനിന്നും എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശം എന്നതുകൊണ്ട് സൌദി അറേബ്യയാണെന്നും വിചാരിക്കേണ്ട.അമേരിക്ക,ഇംഗ്ളണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ! (compare this to previous comment)

9. ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചെറിപിക്കര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിനായിരുന്നു

10. (മതവിശ്വാസങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം) വാസ്തവമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിലെത്താനാണ് കൂടിയ ശാസ്ത്രം ആവശ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്കിന്‍സിന്റെ ക്യതിയില്‍ കുറഞ്ഞ ശാസ്ത്രവും എന്റെ ഖണ്ഡനത്തില്‍ കൂടിയ ശാസ്ത്രവും കാണുന്നത്

11. (ജാക്ക്റാബിറ്റ്, മി, കെ.പി) ഇത്തരക്കാര്‍എഴുതി നിറക്കുന്നവ ‍ ഭാരം നോക്കി വിലയിടുന്ന ആക്രിക്കച്ചവടക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഗുണനിലവാരം നോക്കുന്നവര്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകപോലും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ഓരോ കമന്റിനും മറുപടിയെഴുതാത്തതും.

12. താങ്കളുടെയും (kaalidaasan) സഹമഠയന്മാരുടെയും വിഡ്ഢിത്തങ്ങള്‍ കുന്നുകൂടി ബ്ലോഗ് മലിനമാകേണ്ട എന്നും അസംബന്ധങ്ങള്‍ക്കു മറുപടി പറഞ്ഞ് സമയം കളയേണ്ട എന്നും കരുതിയിട്ടാണ് മോഡറേഷന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

13. NATURE , SCIENCE തുടങ്ങി PNAS ഉം ROYAL SOCIETY പേപ്പറുകളും അടക്കം നിരവധി ഒന്നാംകിട റിസര്‍ച്ച് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ പതിവായി വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാന്. Nature, PANS എഡിറ്റര്‍മാര്‍ പരിണാമത്തില്‍ (notice he changed from Darwinism to evolution now) അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അന്ധതയുടെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാനും കൂടിയാണ് ഇവ വായിക്കുന്നത്?


22. Style of debate by Mr. Hussain
--------------------------------------------

[JR]:പോത്തിനൊടു വേദമോതി മടുത്തിട്ടു പോയവരെക്കാളും പോത്താണോ മികച്ച വേദപണ്ഡിതന്‍ ? Hussain and others conclude പോത്ത് was better

[Hussain on Dec 21st]: നിരീശ്വരവാദികള്‍ വേദമോതാന്‍ തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതലാണാവോ ! നല്ല ലക്ഷണം !! വീണത് വിദ്യയാക്കല്ലേ ആശാനേ! ആ വിദ്യ ഏതായാലും പോത്തിനറിയില്ല!!!

[JR]: Mr. Hussain, you are displaying your real talent here. You need this more. Here is a similar one to Bright earlier

ഡോക്കിന്‍സിന്റെ കൃതിയുടെ പേരു തന്നെ - The Blind Watchmaker- അസംബന്ധജടിലമാണ്. ബ്ലൈന്‍ഡ് ആയ ഒരാള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും വാച്ചുണ്ടാക്കാനാകില്ല.സാമാന്യബുദ്ധികള്‍ക്ക് പോലും ഗ്രഹിക്കാനാവുന്ന ഇക്കാര്യം ശാസ്ത്രാന്ധവിശ്വാസികളായതിനാല്‍ 'ബ്രൈറ്റ്'കാര്‍ക്ക് ഗ്രാഹ്യമാവില്ലെന്നു മാത്രം.

ഇതു പോലുള്ള വാചകങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ട്‌ "സത്യാ"ന്വേഷിയെപ്പോലുള്ളവര്‍ വിസില്‍ ഊതും ?

Hussain -1 Bright - 0

------------------------------

[JR]:എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൂട്ടിയിട്ടു ടീച്ചറുടെ അടുത്തു ചെന്നിട്ടു, ഞാന്‍ ഉത്തരമെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്കു മാര്‍ക്കു വേണമെന്നു വാശിപിടിക്കുന്ന കുട്ടിയെപോലെയാണു താങ്കളും (Hussain), ആ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ പോലേയാണു താങ്കളുടെ വിശ്വവിഖ്യാത ഖണ്ഡനങ്ങളും

ആ കുട്ടിക്കു വേണ്ടി ക്ലാസ്സ് മുടക്കി സമരം നടത്തുന്ന വേറെ ഒരു കുട്ടിയാണു സത്യാന്വേഷി.


23. Who is Hussain's target audience ?
---------------------------

[Hussain on Dec 30th]:
ജാക്ക് റാബിറ്റ്, കാളിദാസന്‍, കെ.പി പോലുളളവരല്ല സാധാരണ വായനക്കാര്‍. എന്റെ ഡോക്കിന്‍സ് ഖണ്ഡനം വായിക്കാനാണ് അവര്‍ ബ്ളോഗിലെത്തുന്നത്. മേല്‍ സൂചിപ്പിച്ച തരക്കാരുടെ ചീപ്പ് കമന്റുകള്‍ വായിക്കാനല്ല. ഇവരൊക്കെ കമന്റാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെയായില്ലേ?

[JR]: Let us examine it from Mr. Hussain's side. Hussain desperately wants to show he is the last man standing in the debate by any means and was always on the top. It is understandable as he is the only one who is making a living out of these by royalties from his books (mis-representing evolution, Holocaust denial..), giving talks etc.

[JR]:
Good job Mr. Hussain. You are one of the current torch bearers of the tradition started by the second greatest Muslim ever lived (after Muhammed), Al-Ghazali in 13th century to put out ANY LIGHT OF REASON from the Islamic world. As long as there are people like you who can hold the Muslim masses on short leashes, the vision of Al-Ghazali remains in tact.

Poor Hoodbhoy doesn't know he is preaching to choir on his recommendations how science can return to Islamic world

[KP]:
Otherwise, you (Hussain) may continue with your same tactics as well.. ഈ പൊറാട്ടു നാടകം ഇങ്ങനെ മെഗാ സീരിയൽ പൊലെ തുടരേണ്ടതു താങ്കളുടെ ഉപജീവനപ്രശ്നമാണെങ്കിൽ, please തുടരുക.. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും...

[കലിപ്പ്]:
വീണ്ടും , അദ്ദേഹം ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്‌ ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ്‌ ഹുസ്സൈന്‍ വിഡ്ഡിയല്ല എന്നും തീര്‍ത്തും വിഡ്ഡികളായ കുറെ പേരെ കൂടുതല്‍ വിഡ്ഡികളാക്കി സ്വന്തം എഴുത്തിന്റെ മൈലേജ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ഏതൊരു എഴിത്തുകാരനും ചെയ്യുന്ന തന്ത്രമേ ഹുസ്സൈനും ഇവിടെ പ്രയൊഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.അവിടെ പല യുക്തിവാദികളും മറുപടി എഴുതിയത് ഹുസ്സൈന്റെ അറിവില്ലായ്‌മയെയും വിഡ്ഡിത്തങ്ങളെയും വ്യതിപരമായി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ്‌. ഇതൊക്കെ വായിച്ച് ശ്രീ ഹുസ്സൈന്‍ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും . കാരണം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്‌.... വിഡ്ഡികളായ കുറെ വിശ്വാസികളെ കൂടുതല്‍ വിഡ്ഡികളാക്കുക എന്നതുതന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിലെ ഒരൊറ്റ വാചകം പോലും യുക്തിപൂര്‍വ്വം കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കിക്കാണുന്ന ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല എന്നു മനസ്സിലാവും . മറിച്ച് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് കൈയടിക്കാനുള്ള വകുപ്പുകളെല്ലാം അതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മാനുഷിക വികാരങ്ങള്‍ രാസപ്രക്രിയവഴി കൃതൃമമായി ഉണ്ടാകാന്‍ കഴിയും എന്ന വസ്തുത അറിയാത്ത ആളാണ്‌ ഇദ്ദേഹമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ.. പിന്നെന്തിന്‌ ഇത്തരം വാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നു.. ഇതൊന്നും അറിയാത്ത, തങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായി എന്തുപറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറായ ഒരുകൂട്ടം വിശ്വാസികള്‍ ഇതൊക്കെ വായിക്കാനുണ്ടന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്‌ വ്യക്തമായി അറിയാം


24. Instances when i thought of leaving the discussion after getting tired of Hussain's cheap and dirty tricks
---------------------------


1.
Dear Mr. Hussain,

I stopped replying since you have shamelessly shown to the entire world that only way you can stay in discussion is through volte-faces, misrepresentation of opponent's ideas, cherry picking available observations (denying the conclusions of experts in every fields) to substantiate your claims, doing verbal gymnastics and acting like an unsinkable rubber duck (no amount of contrary evidence will ever unconvince the true believer and deny any refutations has even taken place). I don't honor you as the first one doing so. Every debate between creationists and rationalists is like this. There is no other way as scientific facts and conclusions are always against creationists who are constrained by the religious dogma.

I will be still around. If i can point out close to 30 blunders in your 2 posts and related discussions, i cannot imagine how much i can expect in your total 30 posts. You don't have to be concerned about the fate of fellow atheists. I hope you have seen Susheel's new post. He is sharp enough to catch your another volte-face which i had overlooked. So that shows future of discussion is in safe hands. I will join if you try to hoodwink the readers by misrepresenting any scientific facts and none has yet pointed out.

THE BIG BROTHER IS WATCHING YOU (Courtesy: George Orwell, 1984)

/JR


and then Mr. Hussain injected himself into a discussion between me and Subair on Nov 29 here

2.
Mr. Hussain said..

Sorry for the misspeculation (accusing Manushya and Jack Rabbit are same persons) .This two word sentence itself demolishes your twenty or more paragraphs!


This alone shows your arrogance and delusion. It is very pathetic of you to say your Sorry for the misspeculation demolishes my twenty or more paragraphs . You are conveniently forgetting that my reply was to expose your lengthy Jacques Clouseau style clumsy detective work.

No SANE person would have included that sentence after a sorry remark.


Anwar azhicode said...

...പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം പുലർത്തുന്ന എൻ.എം.ഹുസ്സൈന്റെ സംവാദ ശൈലി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടൂക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പാഠപുസ്തകം തന്നെയാണ്...


നല്ല മാതൃക അധ്യാപനം.

I have no further interest in debating with you. You have realized the objective (as i stated earlier in my post) in shooing people away by your style of discussion.

I still think you are suffering from delusional disorder.


December 4, 2010 1:41 AM

and then again Mr. Hussain injected himself into a discussion between me and കാട്ടിപ്പരുത്തി on Dec 16 here .

3. Mr. Hussain,

I amn't coming back to your blog. I have no confidence that you won't repeat your circus again when ran out of arguments - restricting comments and come back after two days as if nothing had happened. You and your cheer girls can enjoy there.

You are welcome to comment in any of my post. I have posted some of your new blunders here. Don't worry i won't do tricks like you.

/JR


25. ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിന്റെ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങള്‍
----------------------------------------------------


1. ഒന്നാം തവണ കൈ വിട്ടു പോയി എന്നു മനസ്സിലായപ്പോള്‍ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ് comments restrict ചെയ്തിട്ടു, വേറെ ബ്ലോഗ് ഉണ്ടാക്കി, അവിടെ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നപ്പോള്‍, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു സ്വന്തം ബ്ലോഗ് വീണ്ടും തുറന്നു വെല്ലുവിളി നടത്തി

2.രണ്ടാം തവണ അടവു മാറ്റി. കൈ വിട്ടു പോയി എന്നു മനസ്സിലായപ്പോള്‍ , എല്ലാവര്‍ക്കും വലിച്ചു വാരി നമ്പറിട്ടു മറുപടി എഴുതി comment moderation നടപ്പിലാക്കി. (see the comments before this link in Hussain's blog)

3. മൂന്നാം തവണ കളി സ്ഥലം മാറ്റി. സ്വന്തം ബ്ലോഗില്‍ comment moderation വെച്ചിട്ടു "സത്യാ"ന്വേഷിയുടെ ബ്ലോഗില്‍ Hussain വളരെ ആക്റ്റിവു ആയിരുന്നു. 400 comments inu ശേഷം "സത്യാ"ന്വേഷി ബോധിസത്വനില്‍ നിന്നും ബുദ്ധന്‍ ആയി. അപ്പോഴാണു ബോധോദയം ഉണ്ടായതു കൈ വിട്ടു പോയെന്നു (ബ്ലോഗിലെ വിഷയത്തില്‍ നിന്ന് ഒരുപാടു മാറിയാണ് ഇപ്പോളത്തെ ചര്‍ച്ച എന്നും പരസ്യമായി പറയാം ). പിന്നെ എല്ലാവര്‍ക്കും വലിച്ചു വാരി നമ്പറിട്ടു മറുപടി എഴുതാന്‍ ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബിനു അവസരം നല്കി ബ്ലോഗ് പൂട്ടി കെട്ടി. (see the comments before this link in "സത്യാ"ന്വേഷിയുടെ blog)


4.എല്ലത്തവണയും എന്തെങ്കിലും നമ്പറിട്ടു മറുപടി എഴുതണം എന്നാല്ലല്ലേ "സത്യാ"ന്വേഷിക്ക് ഗോള്‍ tally ചെയ്യാന്‍ പറ്റുകയുള്ളൂ

5. എന്തെങ്കിലും എഴുതിക്കൂട്ടിയിട്ടു ടീച്ചറുടെ അടുത്തു ചെന്നിട്ടു, ഞാന്‍ ഉത്തരമെഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്കു മാര്‍ക്കു വേണമെന്നു വാശിപിടിക്കുന്ന കുട്ടിയെപോലെയാണു ഹുസ്സൈന്‍ സാഹിബ്, ആ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരങ്ങള്‍ പോലേയാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാത മറുപടികളും

PS: I don't expect any replies from Mr. Hussain on this post which are of the above kind just to show his intellectually superior fans** that he has replied and indeed is the last man standing in any debate.


**
സ്വന്തം ധിഷണാശേഷി ഉയര്‍ത്താനാകാത്ത നിരീശ്വരവാദികള്‍ ധൈഷണികശേഷിയില്‍ ഏറെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ധൈഷണികശേഷി ഉയര്‍ത്താന്‍ ഇറങ്ങിയത് തമാശക്ക് വകനല്‍കുന്നുണ്ട്. (Hussain in his 3rd post)...................................HAPPY NEW YEAR TO ALL...................................
2011 is year of rabbit in Chinese calendar.